Jurnalultau.ro

Caută
Close this search box.

Facilități de transport pentru persoanele cu dizabilități și actele necesare pentru obținerea lor

Persoanele cu dizabilități beneficiază de facilități la transportul interurban și de rovinietă gratuită, pe baza unor solicitări adresate Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului (DGASPC).

Conform legislației, aceste persoane sunt scutite de la plata tarifului de utilizare a rețelei de drumuri naționale. Există trei situații în care se poate solicita rovinietă gratuită: când proprietarul mașinii este o persoană cu dizabilități, când proprietarul autoturismului asigură transportul unei persoane cu dizabilități pe durata călătoriei sau când proprietarul mașinii este și asistent personal, caz în care rovinieta este gratuită doar pentru persoanele cu handicap grav.

Pentru obținerea rovinietei gratuite, dosarul fiecărui solicitant trebuie să conțină o copie a certificatului de încadrare în grad de handicap, alături de alte acte documente.

De exemplu, în cazul autoturismului aflat în proprietatea unei persoane cu handicap, actele necesare includ: cererea pentru rovinietă, cartea de identitate a persoanei cu handicap, certificatul de înmatriculare și cartea de identitate a autoturismului.

De asemenea, persoanele cu dizabilități au dreptul la transport interurban gratuit conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr. 43/2024. Beneficiază de această facilitate persoanele cu dizabilități cu grad grav sau accentuat, reprezentanții legali ai acestora, părintele, tutorele sau persoana care se ocupă de creșterea și îngrijirea copilului cu handicap grav sau accentuat, în baza unei măsuri de protecție specială, stabilită în condițiile legii.

În județul Argeș, la sfârșitul lunii martie 2024, aproximativ 30.000 de beneficiari aveau dreptul la transport interurban gratuit.

Pentru decontarea carburantului necesar deplasării cu autoturismul, persoanele cu dizabilități pot primi carduri electronice de carburant. Aceste carduri acoperă cheltuielile anuale pentru carburant, fiind în valoare de 1.500 lei pentru persoanele cu handicap grav și de 750 lei pentru cele cu handicap accentuat.

Actele necesare pentru obținerea biletelor de transport sau decontarea carburantului sunt:

Pentru biletul de transport:

  • Cererea pentru eliberarea biletelor;
  • Cartea de identitate a persoanei cu handicap sau a reprezentanților legali (tutore, curator);
  • Contractul de muncă al asistentului personal (dacă este cazul);
  • Sentința civilă/hotărârea judecătorească de numire a tutorelui/curatorului (dacă este cazul);
  • Procură notarială (dacă titularul de drept desemnează o altă persoană să-i ridice biletele pentru transport interurban).

Pentru decontarea carburantului:

  • Cererea de decontare;
  • Copie act de identitate a beneficiarului;
  • Bonurile fiscale (original și copie), lizibile și ștampilate cu ștampila stației de alimentare;
  • Document bancar cu indicarea contului IBAN unde se va vira contravaloarea decontului de carburant.

Cererea de decontare trebuie depusă prin poștă la adresa DGASPC-ului de pe raza de domiciliu a solicitantului sau la registratura instituției, în termen de 60 de zile de la data alimentării – data bonului fiscal.

Persoanele încadrate într-un grad de handicap pot obține și carduri-legitimații de parcare gratuită a autoturismelor, eliberate de Serviciul Public de Asistență Socială din cadrul primăriei de pe raza cărora domiciliază.

Te-ar putea interesa

Distribuie articolul

This Is an Ad Place Holder

You Can Place Your Ad Here

Lorem ipsum dolor sit amet, consectet adipiscing elit,sed do
eiusm por incididunt ut labore et dolore magna aliqua.